Solfakta

Varmt välkommen till en trygg avkopplande solning!

Fakta om sol och solariesolning
- UV-ljus, som vi får från solen och från solarier är helt livsavgörande för oss människor.

D-vitamin:

 • Över 50 000 studier visar att D-vitamin är viktigt för hälsan
 • D-vitamin minskar risken för en rad kända sjukdomar som flera cancerformer, MS, diabetes, benskörhet m fl
 • Att sol och D-vitamin är helt avgörande för en frisk benmassa har varit känt i över 100 år
 • Vart fjärde barn under 8 år har D-vitaminbrist

Sol och D-vitamin

 • Svenskarna tillhör de 2 procent av världens befolkning som får minst solljus och därmed löper större risk att drabbas av D-vitaminbrist
 • 80% av vårt D-vitamin kommer från solen, men det är bara under maj-aug som solen står tillräckligt högt för att kroppen ska kunna bilda D-vitamin
 • För att ersätta D-vitaminbehovet med kost måste du äta mängder av fet fisk - varje dag!
 • Solarier är en bra källa till D-vitamin

Sol och solarium

 • Sol och solarier ger samma UV-ljus som förbättrar vårt immunförsvar
 • Två semesterveckor i Thailand motsvarar 250 solariesolningar á 20 minuter
 • "Sol i måttliga doser är varken farligt eller cancerframkallande, tvärtom" Professor Johan Moan, ledande forskare inom solning, cancer och D-vitamin.